All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 04/มี.ค./2562 เขียนโดย Super User 794
ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 01/มี.ค./2562 เขียนโดย Super User 850
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี 28/ก.พ./2562 เขียนโดย Super User 436
นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 03/ม.ค./2562 เขียนโดย Super User 638
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางไอทีกับระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า 18/ธ.ค./2561 เขียนโดย Super User 642
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมผนึกกำลังเปิดประชุมสัมมนา “แนวทางการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา” 06/ธ.ค./2561 เขียนโดย Super User 678
สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12/พ.ย./2561 เขียนโดย Super User 709
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod” 18/ต.ค./2561 เขียนโดย Super User 951
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมช่วยสร้างสื่อการนำเสนอและอินโฟกราฟิก” 03/ต.ค./2561 เขียนโดย Super User 810
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Socrative & Piktochart” 03/ต.ค./2561 เขียนโดย Super User 1189

facebook like box

facebook like box