All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาคว้า 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 14/มิ.ย./2562 เขียนโดย Super User 2215
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 28/พ.ค./2562 เขียนโดย Super User 955
รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจและการจัดตั้งวิสาหกิจมหาวิทยาลัย 02/พ.ค./2562 เขียนโดย Super User 1006
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นวิทยากรและช่วยพัฒนาพระศรีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น 01/พ.ค./2562 เขียนโดย Super User 800
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศได้รับเชิญจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบรรยายในหัวข้อ "Smart City & Smart Health" 26/เม.ย./2562 เขียนโดย Super User 1060
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำคณะเข้าหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือด้านต่างๆกับบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น 24/เม.ย./2562 เขียนโดย Super User 1324
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตาคณะวิทยาศาสตร์ 09/เม.ย./2562 เขียนโดย Super User 605
ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 04/มี.ค./2562 เขียนโดย Super User 1285
ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 01/มี.ค./2562 เขียนโดย Super User 1195
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี 28/ก.พ./2562 เขียนโดย Super User 689

facebook like box

facebook like box