All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 03/ม.ค./2562 เขียนโดย Super User 939
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางไอทีกับระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า 18/ธ.ค./2561 เขียนโดย Super User 934
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมผนึกกำลังเปิดประชุมสัมมนา “แนวทางการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา” 06/ธ.ค./2561 เขียนโดย Super User 977
สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 12/พ.ย./2561 เขียนโดย Super User 903
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod” 18/ต.ค./2561 เขียนโดย Super User 1292
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมช่วยสร้างสื่อการนำเสนอและอินโฟกราฟิก” 03/ต.ค./2561 เขียนโดย Super User 1124
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Socrative & Piktochart” 03/ต.ค./2561 เขียนโดย Super User 1534
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 24/ก.ย./2561 เขียนโดย Super User 1402
อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 8 09/ส.ค./2561 เขียนโดย Super User 1019
อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 7 26/ก.ค./2561 เขียนโดย Super User 1059

facebook like box

facebook like box