All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ IT ในงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 16/ก.พ./2561 เขียนโดย Super User 1342
อาจารย์ภาควิชาฯร่วมเป็นกรรมการพิจรารณาการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20(คัดเลือกรอบที่2) 16/ก.พ./2561 เขียนโดย Super User 1110
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Project-based &Problem-based Learning through Flipped Classroom 28/ธ.ค./2560 เขียนโดย Super User 1677
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดการข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลดีบุก 28/ธ.ค./2560 เขียนโดย Super User 1269
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นกรรมการร่วมคัดเลือกเทคโนโลยีฉลาดและเซนเซอร์สุขภาพ 28/ธ.ค./2560 เขียนโดย Super User 1361
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 27/ธ.ค./2560 เขียนโดย Super User 1087
ประชุมพบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 05/ต.ค./2560 1283
รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ ณ Sourthwest Minzu University, Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 21/ก.ค./2560 1778
ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 06/ก.ค./2560 1488
ภาควิชาฯจัดประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 08/มิ.ย./2560 970

facebook like box

facebook like box