All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดการข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลดีบุก 28/ธ.ค./2560 เขียนโดย Super User 1625
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นกรรมการร่วมคัดเลือกเทคโนโลยีฉลาดและเซนเซอร์สุขภาพ 28/ธ.ค./2560 เขียนโดย Super User 1661
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 27/ธ.ค./2560 เขียนโดย Super User 1347
ประชุมพบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 05/ต.ค./2560 1596
รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ ณ Sourthwest Minzu University, Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 21/ก.ค./2560 2168
ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 06/ก.ค./2560 1699
ภาควิชาฯจัดประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 08/มิ.ย./2560 1224
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 09/ม.ค./2560 1486
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(SIIT) 09/ม.ค./2560 2109
ภาควิชาฯ ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2560 28/ธ.ค./2559 1100

facebook like box

facebook like box