All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ดร.วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ และดร.สายยัญ สายยศ เข้าร่วมอบรมการสอนโครงการ ITPE ณ สวทช 27/เม.ย./2555 3167
ผศ. ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 27/เม.ย./2555 2923
ดร. สายยัญ สายยศ และดร. จักรชัย โสอินทร์ เข้าร่วมประขุมการอบรมครูทั่วประเทศ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 27/เม.ย./2555 2803
ดร.วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ ได้รับเชิญเป็นวิทยการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27/เม.ย./2555 2121
ดร.จักรชัย โสอินทร์ เข้าร่วมอบรมโครงการ Cisco Instructor Training Semester 3-4 ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ กรุงเทพ 27/เม.ย./2555 1810
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. สัมมนาจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 25/เม.ย./2555 5906

facebook like box

facebook like box