All for Joomla All for Webmasters

ข่าวนักศึกษา

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินสนับสนุนต่อยอดธุรกิจจากการนำเสนอไอเดียธุรกิจในกิจกรรม Startup Thailand League 2019 รอบภูมิภาค เขียนโดย Super User 145
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม Startup Start Now #3 : Pitching Day เขียนโดย Super User 154
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) เขียนโดย Super User 293
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานแบบสหกิจศึกษา เขียนโดย Super User 218
นศ. สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ "นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11" เขียนโดย Super User 243
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ KAMALASAI ROBOTICS 2018 เขียนโดย Super User 273
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด จัดอบรมให้ความรู้การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็- เขียนโดย Super User 228
ศิษย์เก่า นำเสนอนวัตกรรมการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล(Cryptocurrency) ณ ม.ไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนโดย Super User 180
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 345
อุทยานวิทย์ฯ มข. ร่วมกับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Startup Pitching Day for KKU (Pre-Asssessment Phase) หนุนนักศึกษามข. ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เขียนโดย Super User 194

facebook like box

facebook like box