All for Joomla All for Webmasters

ทีม WASHEASY ร่วมแสดงผลงานในงาน GSB Smart SMEs smart START UP 2018

 

     ตัวแทนจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีม WASHEASY ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานในงาน GSB Smart SMEs smart START UP 2018 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยธนาคารออมสินซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย

1. นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

2. นางสาวปภวรินท์ ศรีมีชัย มี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

3. นายวิสุทธิ์ ปรีชาวิทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

4. นายสิริวัฒน์ หิรัญชัชวาลย์ มี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาร ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

5. นายธนาวุฒิ นาบรรดิฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

6. พงศกร ศรีทัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

โดยมี ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ เป็นที่ปรึกษา

 

ในโอกาสนี้ท่านรองนายยก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานในพิธีเปิดงาน ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของทีม WASHEASY ด้วยซึ่ง WASHEASY ได้พัฒนาระบบเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ที่มีแอปพลิเคชันสำหรับจ่ายค่าบริการเครื่องซักผ้าออนไลน์ด้วยการสแกน QR Code มีการแจ้งเตือนเมื่อทำงานเสร็จ สามารถดูสถานะการทำงานของเครื่องซักผ้า และจองคิวซักผ้าออนไลน์ได้

 

 

 

กิจกรรม GSB Smart SMEs smart START UP 2018 ธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลวางยุทธศาสตร์ไว้เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมแห่งการสร้างนวัตกรรม

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงาน Showcase ที่ธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs และ Startup อาทิ

- โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง

- โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

- Innovation Club GSB Startup Academy

 

facebook like box

facebook like box