All for Joomla All for Webmasters

อุทยานวิทย์ฯ มข. ร่วมกับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Startup Pitching Day for KKU (Pre-Asssessment Phase) หนุนนักศึกษามข. ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

 

 

อุทยานวิทย์ฯ มข. ร่วมกับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Startup Pitching Day for KKU (Pre-Asssessment Phase) หนุนนักศึกษามข. ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup Pitching Day for KKU (Pre-Asssessment Phase) โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคุณอรรถพล สาธิตคณิตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและหัวหน้าหน่วยพัฒนานวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 7 ทีม โดยมี 5 ทีมที่ผ่านการพิจารณารับรางวัลทุนสนับสนุนรางวัลละ 10,000 บาท ซึ่ง 1 ใน 5 ทีมนั้นมีทีม Wash Easy เข้ารอบด้วย ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย

 

1. นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่

2. นางสาวปภวรินท์ ศรีมีชัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่

3. นายวิสุทธิ์ ปรีชาวิทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่

4. นายสิริวัฒน์ หิรัญชัชวาลย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาร ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่

5. นายธนาวุฒิ นาบรรดิฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่

6. พงศกร ศรีทัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่

โดยมี ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ เป็นที่ปรึกษา

 

 

 

 

facebook like box

facebook like box