All for Joomla All for Webmasters

ศิษย์เก่า นำเสนอนวัตกรรมการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล(Cryptocurrency) ณ ม.ไต้หวัน โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ  Business Incubation Center , National Taiwan University of Science and Techmology (NTUST) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science Park) นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ และคณะผู้บริหารเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมและแข่งขันผู้ประกอบการนวัตกรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 9” (9th International Innovation Entrepreneurial Competition)

 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นผลจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมระหว่าง เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย และ National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ Startup ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยให้เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อจะได้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม

 

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้ประกอบการ Startup เข้าร่วม การแข่งขันผู้ประกอบการนวัตกรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 9” (9th International Innovation Entrepreneurial Competition)” จำนวน 1 ทีม คือ ทีม JUSTMINE ส่งตัวแทน จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพรพิมล พ้องเสียง ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ นางสาวพิชญาภา จันศรี ศิษย์เก่าจาก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้นำเสนอนวัตกรรมเว็บไซด์ในการขุดเหรียญ ระบบ Cryptocurrency หรือ สกุลเหรียญดิจิทัล ทั้งนี้โดยผู้พัฒนา JUSTMINE คือ นายนพกร ถนอมเสียง ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

 

นางสาวพรพิมล พ้องเสียง หนึ่งในสมาชิกทีม Just mine เผยว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไต้หวัน พร้อมทั้งได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆจากทางไต้หวันผ่านการพรีเซนต์ของทางนักศึกษาของมหาลัยไต้หวันเอง ได้ทราบถึงความแตกต่างและผลิตภัณฑ์และแนวคิด ที่จะนำไปใช้กับคนในพื้นที่และประเทศของตนเอง และยังแฝงไปด้วยวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตผ่านการสื่อออกมาทางผลงาน หลังจากพรีเซนต์แล้วทำให้ทราบถึงมุมมองของลูกค้าและบุคคลธรรมดาต่อสินค้าของเรา ซึ่งบริการของเราอยู่บนออนไลน์ทั้งหมด พร้อมทั้งกลุ่มลูกค้าเป็นด้านเฉพาะมากๆ จึงทำให้ ทางกรรมการสับสนนิดหน่อยค่ะ แต่ถึงอย่างไรก็ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยการชี้แจงและให้ข้อมูลที่มองให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

 

และเนื่องจาก ทีม JUSTMINE มีแผนในการเปิดตลาดต่างประเทศและเสริมโปรดัคที่จะออกในต้นปี 2019 นี้ คือการเปิดให้ทุก ๆ คนที่อยากลงทุนสามารถเข้ามาลงทุนผ่าน platform ของทาง JUSTMINE ได้ อีกทั้ง ผู้ที่มีความสามารถในทางด้านเทคนิคการขุดเหมือง cryptocurrency สามารถเข้ามาร่วมพัฒนากับเราผ่านการใช้ platform ของ JUSTMINE เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทางเราได้นำข้อติชมของกรรมการมาปรับใช้ เพราะน้อยครั้งที่เราจะได้รับความคิดเห็นจากชาวต่างชาติ ทำให้เราเห็นถึงมุมมองและความต้องการหากเราเปิดตลาดไปสู่อีกประเทศ และเป็นผลดีต่อการทำการตลาดต่างประเทศต่อไปค่ะ

 

  

ข่าวโดย : ณัฐกานต์  อดทน

ขอขอบคุณข่าวจาก www.kku.ac.th

 

รูปกิจกรรม

 

facebook like box

facebook like box