All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานผ่านโครงการ Innovative Entrepreneur Pitching Day

 

Innovation Hub KKU ร่วมกับสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการ Innovative Entrepreneurs Pitching Day ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 25626 ตุลาคม 2562 ณ Innovation Hub KKU ศูนย์อาหาร Complex ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนวัตรกรรมและวิสาหกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของไอเดียนวัตกรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้สร้างรายวิชา GE 363 879 Innovative Entrepreneurs ผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยเป็นวิชาเลือกเสรี เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีไอเดียนวัตกรรม อยากพัฒนาไอเดียนวัตกรรม สู่การสร้างต้นแบบนวัตกรรม และอยากต่อยอดธุรกิจไปเป็น Startup จริงต่อไป โดยจะมีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ Flipped class room โดยมุ่งเน้นการทำงานจริง มากกว่าการเรียนในห้องเรียน อีกทั้งยังมีการเรียนการสอนเป็นแบบ Modules โดยเป็นการเรียนเนื้อหาทางออนไลน์ ร่วมกับกิจกรรมติดตามความคืบหน้าโครงการ และมีการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาไอเดียแบบเข้มข้น การเข้าพบที่ปรึกษาเฉพาะทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมชั้นนำที่ต่างประเทศ และการผลิตต้นแบบสินค้านวัตกรรม เพื่อสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมจริง 

 

และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานของตนเอง จึงได้มีการจัดโครงการ Innovative Entrepreneurs Pitching Day ขึ้น เพื่อคัดเลือกหานักศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น มีความน่าสนใจ และเป็นไปได้ เพื่อไปศึกษาดูงานนวัตกรรมต่อไป

สำหรับการประกาศผลรางวัลมีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมปลูกไรดี ระบบ IoT ที่จะช่วยพยากรณ์ แนะนำว่าในสภาพดินนี้ควรจะปลูกพืชอะไรดี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมVilla ระบบจัดการหมู่บ้านอัจริยะ ที่จะช่วยควบคุมการเข้า-ออกของรถยนต์ในหมู่บ้าน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : ทีมHappy Pet Platform ที่จะช่วยให้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปอาบน้ำ ตัดขน หรือ หาหมอง่ายขึ้น

 

ในโอกาสนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ทีมปลูกไรดี ได้ไปดูงานที่ประเทศไต้หวัน โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นาย อัชเชวินท์ นิยมพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ปี4

2.นาย บริราช โยธีเสวต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ปี4

3.นาย ศิวกร เพิ่มสุข คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ปี4

4.นาย นนทนันท์ ศิลปธิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) ปี4

5.นางสาว เบญจรัตน์ ไทยศรีวงศ์ คณะบริหาร สาขาการตลาด ปี2

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Villa ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนาวุฒิ นาบรรดิฐ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี4

2.นายพงศกร ศรีทัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4

3.นางสาวอารยา ศรีประสงค์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 2

4.นายอัษฎายุธ ใสภิรมย์ สาขาการตลาด ปี 2

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box