All for Joomla All for Webmasters

การแข่งขัน NSC2020 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นกรรมการตัดสิน "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (National Software Contest 2020)" รอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีนักศึกษาจากสาขาวิชาฯร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีการประกาศผลโครงการที่ผ่านเข้ารอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ระหว่าง วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563

ซึ่งการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box