All for Joomla All for Webmasters

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Local Area Network Cabling

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น(InterLink) และบริษัทพีทีโอเอเซ็นเตอร์จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Local Area Network Cabling ณ ห้อง 9524 อาคารวิทยวิภาส ซึ่งมีหัวข้อสำหรับการอบรมดังนี้คือ สายสัญญาเครือข่ายในระบบ LAN สายสัญญาณใยแก้วน้ำแสง การใช้เครื่อง Fusion Splice การใช้เครื่อง OTDR การใช้เครื่อง Light Source และเครื่อง Power Meter ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลือกใช้สายสัญญาณประเภทต่างๆ ตลอดจนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยทุกคนได้ทดลอง Splice สาย Fibre และทดสอบสายสัญญาณด้วยตนเอง สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 60 คน โดยผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมจาก Interlink ด้วย

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box