All for Joomla All for Webmasters

ขอแสดงความยินดี 7 ทีม นศ. ได้ไปต่อ NSC2020 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

 

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พร้อมรับมอบทุนสนับสนุนทีมละ 9,000 บาท โดยทั้ง 7 ทีมจะได้ไปแข่งขันต่อรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กทม. ระหว่าง วันที่ 4 6 มีนาคม 2563

 

สำหรับรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) จำนวน 7 ทีมมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อโครงการ : ระบบสแกนแผ่นป้ายทะเบียนโดยใช้การประมวลผลภาพการประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการพื้นที่จอดรถ
ประเภทโครงการ
  : โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่(Mobile Application)
ผลงานของ
: นางสาวภควดี สุวรรณะ และ นายสิทธิ สุทธิธรรม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
: ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

2. ชื่อโครงการ : เกมแอ็คชันผจญภัย เรื่อง การต่อสู้ที่กล้าหาญ
ประเภทโครงการ
  : โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
ผลงานของ
: นายไชยา อินทะไชย และ นายอังคาร เสืออินทร์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
: อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

3. ชื่อโครงการ : เกมเจ้าตูบผจญภัยพิชิตโลก
ประเภทโครงการ
  : โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ผลงานของ
: นางสาวประภัสสร จันทราษี และ นางสาวศินี ชมชื่น  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
: ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

4. ชื่อโครงการ : ระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตทั่วไปของผู้บกพร่องทางสายตา
ประเภทโครงการ
  : โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
ผลงานของ
:  นายภูริณัฐ นิลละออง และ นางสาวกรรณิกา ตากิ่มนอก นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
: ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว 

5. ชื่อโครงการ : เรือรดน้ำอัตโนมัติ
ประเภทโครงการ
  : โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง(Internet of Things)
ผลงานของ
:  นายนวคุณ แสนเสน และ นางสาวณัฐกัลย์ วาริยันต์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา
: รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ 

6. ชื่อโครงการ : กรงสุนัขพันธุ์เล็กอัตโนมัติ
ประเภทโครงการ
  : โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานของ
:  นางสาวกฤตยา อินทร์แป้น และ นางสาวปวริศา คำสุม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์

7. ชื่อโครงการ : เคเคยูแม็พ แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยวิธีรู้จำและสื่อเสมือนจริง
ประเภทโครงการ
  : โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่(Mobile Application)
ผลงานของ
:  นายรัฐพล กิจวิวัฒนท์กุล และ นางสาววิลาวัณย์ ชินสงคราม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
: ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

 

รูปกิจกรรม

 

ทีมที่ 1 ชื่อโครงการ ระบบสแกนแผ่นป้ายทะเบียนโดยใช้การประมวลผลภาพการประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการพื้นที่จอดรถ

ทีมที่ 2 ชื่อโครงการ เกมแอ็คชันผจญภัย เรื่อง การต่อสู้ที่กล้าหาญ

ทีมที่ 3 ชื่อโครงการ เกมเจ้าตูบผจญภัยพิชิตโลก

ทีมที่ 4 ชื่อโครงการ ระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตทั่วไปของผู้บกพร่องทางสายตา

ทีมที่ 5 ชื่อโครงการ เรือรดน้ำอัตโนมัติ

 ทีมที่ 6 ชื่อโครงการ กรงสุนัขพันธุ์เล็กอัตโนมัติ

ทีมที่ 7 ชื่อโครงการ เคเคยูแม็พ แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยวิธีรู้จำและสื่อเสมือนจริง

 

*หมายเหตุ รูปที่ลงข่าวเป็นรูปสำหรับการแข่งขันรอบที่ 2 ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับมอบทุนสนับสนุนทีมละ 9,000 บาท แต่ในการแข่งขันครั้งนั้นได้มีการมอบทุนสนับสนุนโครงการที่ผ่านจากรอบแรกทีมละ 3,000 บาทด้วย

facebook like box

facebook like box