All for Joomla All for Webmasters

ข่าวนักศึกษา

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
นักศึกษาฯคว้ารางวัล Good Paper Award จากงานประชุมวิชาการ TNIAC 2017 30/พ.ค./2560 847
นักศึกษาภาคคอมฯเข้าร่วมการแข่งขัน AsiagraphReallusion Award 2017 29/มี.ค./2560 625
อบรมการสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม iclone7 02/ก.พ./2560 704
ภาควิชาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 28/ธ.ค./2559 750
สอบสัมภาษณ์ โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2560 28/ธ.ค./2559 1075
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15) 14/พ.ย./2559 785
"เปิดโลกวิทยาการคอมพิวเตอร์" เส้นทางอาชีพ career path สำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12/ก.ย./2559 1430
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 04/ส.ค./2559 1044
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 02/ส.ค./2559 780
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 01/ส.ค./2559 782

facebook like box

facebook like box