All for Joomla All for Webmasters

ข่าวนักศึกษา

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
พิธีไหว้ครูภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 31/ส.ค./2560 1588
ปิดการฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน ณ ภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา2559 04/ส.ค./2560 2249
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 31/ก.ค./2560 1469
ภาควิชาฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 25/ก.ค./2560 1761
ภาควิชาฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 22/ก.ค./2560 1443
นศ.ป.โท IT ได้รับรางวัล "The Best Paper Award" ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ 11/ก.ค./2560 1141
ภาควิชาฯสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 23/มิ.ย./2560 1824
นักศึกษาฯคว้ารางวัล Good Paper Award จากงานประชุมวิชาการ TNIAC 2017 30/พ.ค./2560 1009
นักศึกษาภาคคอมฯเข้าร่วมการแข่งขัน AsiagraphReallusion Award 2017 29/มี.ค./2560 764
อบรมการสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม iclone7 02/ก.พ./2560 905

facebook like box

facebook like box