All for Joomla All for Webmasters

ข่าวนักศึกษา

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ภาควิชาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 28/ธ.ค./2559 910
สอบสัมภาษณ์ โควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2560 28/ธ.ค./2559 1243
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017 (MOS Olympic ครั้งที่ 15) 14/พ.ย./2559 931
"เปิดโลกวิทยาการคอมพิวเตอร์" เส้นทางอาชีพ career path สำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12/ก.ย./2559 1870
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 04/ส.ค./2559 1248
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 02/ส.ค./2559 1047
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 01/ส.ค./2559 928
มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทรมอบทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงานแก่นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28/ก.ค./2559 2147
ใบขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 07/มิ.ย./2559 829
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 07/มิ.ย./2559 888

facebook like box

facebook like box