All for Joomla All for Webmasters

ข่าวนักศึกษา

ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสอบประมวลความรู้ สาขา CS IT ป.โท และสอบ QE ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 อัพเดท 10 มกราคม 2556 10/ม.ค./2556 3194
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ครั้งที่2/2555 และสอบซ่อมการศึกษาอิสระครั้งที่3/2555 อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค.56 02/ม.ค./2556 2904
ตารางสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ครั้งที่2/2555 และสอบซ่อมการศึกษาอิสระครั้งที่3/2555 อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค.56 02/ม.ค./2556 2993
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของนศ. บัณฑิตศึกษา แผน ข 12/ธ.ค./2555 3116
แนวปฏิบัติต่างเกี่ยวกับนักศึกษาระดับ ป.เอก สาขา CS และ IT 12/ธ.ค./2555 2843
แนวปฏิบัติต่างเกี่ยวกับนักศึกษาระดับ ป.เอก สาขา CS และ IT 12/ธ.ค./2555 2763
ด่วน...แจ้งเปลี่ยนห้องเรียน ป.โท วันที่ 24 พ.ย.55 ตึก sc.08 เนื่องจากงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 23/พ.ย./2555 1898
ตารางสอบเค้าโครง และการสอบวิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ล่าสุด 12 พ.ย.55 12/พ.ย./2555 2317
ตารางสอบเค้าโครง และการสอบวิทยานิพนธ์การศึกษาอิสระ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ล่าสุด 12 พ.ย.55 12/พ.ย./2555 1900
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 ปีการศึกษา 2555 08/พ.ย./2555 1493

facebook like box

facebook like box